Basis cursus EHBO

Dit jaar starten wij op dinsdag 15 oktober een cursus EHBO. Er zijn nog enkele plekken vrij. U kunt u hiervoor aanmelden door dit formulier in te vullen.

Algemene informatie

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur waarin zowel de theorie als de praktijk van levensreddende handelingen wordt geleerd.  Daarna volgt een examen. De geslaagden ontvangen het EHBO diploma van het oranje kruis waarin ook reanimatie & AED bediening en EHBO aan kinderen zijn opgenomen. De cursus kost €200 dit is inclusief: het leerboek, verband om te oefenen en examen kosten. Een eventueel herexamen is niet bij de kosten inbegrepen. Vaak kan (een deel van) het lesgeld worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering.W ij kunnen op verzoek een overzicht geven van de vergoedingen per zorgverzekeraaars of vraag erna bij uw zorgverzekeraar.

Het is ook mogelijk om alleen het onderdeel Basic life support + reanimatie & AED bediening te volgen voor €30. U volgt dan de 3 lessen van de reguliere cursus waarin reanimatie aan bod komt. Voor deze module hoeft u geen examen te doen maar krijgt u het diploma reanimatie & AED bediening van de Hartstichting.

Het is niet mogelijk om  een losse module EHBO aan kinderen te volgen omdat die lesstof verweven zit in alle 13 lessen.

locatie en tijd

De cursus wordt op dinsdagavonden gegeven van 20:00 tot 22:00.  Het precieze lesrooster en locatie ontvangt u als u zich heeft ingeschreven.