Basis cursus EHBO

Wij proberen ook dit jaar weer in september/oktober een cursus te starten. Deze gaat door wanneer er genoeg aanmeldingen zijn. Wilt u ook mee doen of heeft u vragen over de cursus vul dan dit formulier in.

Algemene informatie

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur waarin zowel de theorie als de praktijk van levensreddende handelingen wordt geleerd.  Daarna volgt een examen. De geslaagden ontvangen het EHBO diploma van het oranje kruis waarin ook reanimatie & AED bediening en EHBO aan kinderen zijn opgenomen. De cursus kost €200 dit is inclusief: het leerboek, verband om te oefenen en examen kosten. Een eventueel herexamen is niet bij de kosten inbegrepen. Vaak kan (een deel van) het lesgeld worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering.W ij kunnen op verzoek een overzicht geven van de vergoedingen per zorgverzekeraaars of vraag erna bij uw zorgverzekeraar.

Het is ook mogelijk om alleen het onderdeel Basic life support + reanimatie & AED bediening te volgen voor €30. U volgt dan de 3 lessen van de reguliere cursus waarin reanimatie aan bod komt. Voor deze module hoeft u geen examen te doen maar krijgt u het diploma reanimatie & AED bediening van de Hartstichting.

Het is niet mogelijk om  een losse module EHBO aan kinderen te volgen omdat die lesstof verweven zit in alle 13 lessen.

locatie en tijd

De cursus wordt op dinsdagavonden gegeven, meestal van 19:30 tot 22:00.  Het precieze lesrooster en locatie volgen als de cursus definitief doorgaat.